Kể từ 1/4/2024 khách hàng mua hàng trực tiếp qua LEEAUTO và các điểm bán uỷ quyền chính thức trên toàn quốc sẽ nhận được hỗ trợ miễn phí .
– Sơn đổi màu mâm trọn bộ hoặc Sơn mới lại 4 lần/bộ với bất kỳ trầy xước trong quá trình sử dụng.

Vossen Hybrid Forged

Vossen Collections

Vossen Collections Là bộ sưu tập chính hãng của Vossen gồm Lugs & Locks, Apparel, Lifestyle...

Hybrid Forged Series | HF7

VOSSEN HF-7 Kích thước 19″-24″  |  Độ rộng 8.5″ – 12″ About...

Hybrid Forged Series | HF5

Vossen HF-5 Kích thước 19″-24″  |  Độ rộng 8.5″ – 12″ About...

Hybrid Forged Series | HF-4T

Vossen HF-4T Kích thước 20” – 22”  |  Độ rộng 8.5” – 12” About the HF-4T Vossen’s...

Hybrid Forged Series | HF-3

Vossen HF-3 Kích thước 19″-24″  |  Độ rộng 8.5″ – 12″ About...

Hybrid Forged Series | HF-2

Vossen HF-2  Kích thước 19″-24″  |  Độ rộng 8.5″ – 12″...

Hybrid Forged Series | HF-1

Vossen HF-1  Kích thước 20” – 22”  |  Độ rộng 8.5” – 12” About the HF-1 Mẫu mâm...

Hybrid Forged Series | VFS-1

Vossen VFS-1 Kích thước 19” – 22”  |  Độ rộng 8.5″ – 12″ About the...

Hybrid Forged Series | VFS-2

Vossen VFS-2 Kích thước tuỳ chọn 19” – 22”  |  Bề rộng từ 8.5″ –...

Hybrid Forged X - Car, Truck & SUV 5, 6, & 8-lug models

Vossen Hybrid Forged HFX-1

Mâm Vossen Hybrid Forged HFX-1 chính hãng là model mới nhất lấy ý tưởng từ LC3-01, với nhiều tuỳ...