NEW HYBRID FORGED SERIES

Vossen HF-7

Starting at $849 ea. 
Diameters 22″-23″  |  Widths 10″ – 12″

Standard Finishes

  • Silver Polished & Gloss Black

Custom Finishes

  • Satin Bronze ,Anthracite , Satin Silver, Satin Black, Gloss Black

Sizing Options

22″

22 x 10″

23″

23 x 10″ – 23 x 10.5″- 23 x 11″ – 23 x 12″

About the HF-7 Vossen Wheels

Vossen’s all-new Hybrid Forged™ wheel, the HF-7, is derived from its forged counterpart, the EVO-5R. With pocketed spokes and an aggressive split-spoke design, the HF-7 is available in 2 standard finishes and 4 custom finishes.

The robotic custom HF program allows for personalized fitments and bolt patterns, specific to any 5-lug vehicle make or model.

Và nhiều dòng xe khác vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết nhiều hình ảnh Mâm Vossen HF7 mẫu mới lắp đặt thực tế trên xe

MÂM VOSSEN chính hãng HF-7 là mẫu thiết kế mới nhất của hãng Vossen Wheels với 2 màu tiêu chuẩn Sliver Polished và Gloss Black