BMW M5 F90 với mã màu mới Sanremo Green Metallic – Individual

BMW M5 F90 với mã màu mới Sanremo Green Metallic – Individual

Scope

Ngoài ra rất nhiều mã màu mới trong bộ sưu tập BMW Individual 

BMW-M5-Competition-F90-Individual