Audi A4 nâng cấp hệ thống phanh INSPEED hiệu suất cao

Audi A4 nâng cấp hệ thống phanh INSPEED hiệu suất cao

Scope

Audi A4 nâng cấp hệ thống phanh INSPEED hiệu suất cao
Nổi bật mọi góc nhìn. sự kết hợp quá hoản hảo giữa INSPEED và Audi A4

Audi A4 nâng cấp hệ thống phanh INSPEED hiệu suất cao

Audi A4 nâng cấp hệ thống phanh INSPEED hiệu suất cao

Bộ sản phẩm bao gồm : Đĩa phanh, Pad, Caliper, Phụ kiện, Dầu phanh

Theo INSPEED BRAKE SYSTEM

Inspeed CS6 Brakes