Porsche PanameraLệnh thực hiện / Báo giá
Ngày bắt đầu thực hiện : 10/08/2022Ngày dự kiến hoàn thành : 10/09/2022
Số khung : WP0ZZZ97ZAL040280
Biển số : 51F-669.80 ( Màu xám )
Số phiếu thực hiện : RO22080035 ( HD00081 )
Thời gian đặt hàng dự kiến : 04 tuần làm việc
Tình trạng : Đang thực hiện.

Hình ảnh tiếp nhận và tiến trình thực hiện