KAHN Design

KAHN Design là một công ty thiết kế và độ xe nổi tiếng có trụ sở tại London, Anh Quốc.

3-PIECE

Made in the USA from aerospace grade 6061-T6 aluminum